Ganghaoyujianni | Đúng lúc gặp gỡ người (karaoke) | 刚好遇见你【伴奏】[vietsub-pinyin-english lyrics]

Địa điểm: tiniWorld - Aeon Long Biên (HN), Số 27 Đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1847322

Ganghaoyujianni | Đúng lúc gặp gỡ người (karaoke) | 刚好遇见你【伴奏】[vietsub-pinyin-english lyrics]

0398***880

Ganghaoyujianni | Đúng lúc gặp gỡ người (karaoke) | 刚好遇见你【伴奏】[vietsub-pinyin-english lyrics]

2197013

Ganghaoyujianni | Đúng lúc gặp gỡ người (karaoke) | 刚好遇见你【伴奏】[vietsub-pinyin-english lyrics]