Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gặp nhưng không ở lại

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4166534

Gặp nhưng không ở lại

3165704

Gặp nhưng không ở lại

0386***697

Gặp nhưng không ở lại