Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gặp nhưng không ở lại

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0973***000

Gặp nhưng không ở lại

0936***536

Gặp nhưng không ở lại

0961***712

Gặp nhưng không ở lại