Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gạt đi nước mắt

Địa điểm: Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường, Mai Thị Tốt, Tân An, Long An, Tân An, Long An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Gạt đi nước mắt

Nguyễn Hoa

Gạt đi nước mắt

0964***174

Gạt đi nước mắt