Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Genshin Chinese VA - The Divine Damsel of Devastation [神女劈观] Yunjin云堇 (Lyrics Chi/Pin/Eng)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2608281

Genshin Chinese VA - The Divine Damsel of Devastation [神女劈观] Yunjin云堇 (Lyrics Chi/Pin/Eng)

Nguyễn Hà Phương

Genshin Chinese VA - The Divine Damsel of Devastation [神女劈观] Yunjin云堇 (Lyrics Chi/Pin/Eng)

Nguyễn Hà Phương

Genshin Chinese VA - The Divine Damsel of Devastation [神女劈观] Yunjin云堇 (Lyrics Chi/Pin/Eng)