GFRIEND (여자친구) – Rough (시간을 달려서) (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics) | by Yankat

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***854

GFRIEND (여자친구) – Rough (시간을 달려서) (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics) | by Yankat

0928***112

GFRIEND (여자친구) – Rough (시간을 달려서) (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics) | by Yankat

1770907

GFRIEND (여자친구) – Rough (시간을 달려서) (Color Coded Han|Rom|Eng Lyrics) | by Yankat