GFRIEND(여자친구) - SUNRISE (해야) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***854

GFRIEND(여자친구) - SUNRISE (해야) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

1844550

GFRIEND(여자친구) - SUNRISE (해야) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)

1750458

GFRIEND(여자친구) - SUNRISE (해야) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사)