Giá như cô ấy chưa xuất hiện

Địa điểm: Vincom Royal City - Hầm B2, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0352***590

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

0826***672

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

2159400

Giá như cô ấy chưa xuất hiện