Giá như cô ấy chưa xuất hiện

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0832383977

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

2249846

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

2249238

Giá như cô ấy chưa xuất hiện