Giá như cô ấy chưa xuất hiện

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0378061475

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

2507409

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

2507366

Giá như cô ấy chưa xuất hiện