Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Lê Duy Hưng

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

0375***643

Giá như cô ấy chưa xuất hiện

0908***042

Giá như cô ấy chưa xuất hiện