Giá Như - Noo Phước Thịnh [beat] Karaoke Dlkara

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2552160

Giá Như - Noo Phước Thịnh [beat] Karaoke Dlkara

2550049

Giá Như - Noo Phước Thịnh [beat] Karaoke Dlkara

0961***935

Giá Như - Noo Phước Thịnh [beat] Karaoke Dlkara