Giả vờ nhưng em yêu anh

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ethizdabezt

Giả vờ nhưng em yêu anh

0344***445

Giả vờ nhưng em yêu anh

0329***176

Giả vờ nhưng em yêu anh