Giả vờ thương anh được không

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 09/10/2019

Mã số bình chọn: 21 (12 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Aeon Bình Dương, Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0933***984

Giả vờ thương anh được không

Lạc Đậu

Giả vờ thương anh được không

0965***797

Giả vờ thương anh được không

Các bản thu gần đây