Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gió Đánh Đò Đưa Karaoke - Tạ Quang Thắng, Hồng Duyên

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0337***705

Gió Đánh Đò Đưa Karaoke - Tạ Quang Thắng, Hồng Duyên

0337***705

Gió Đánh Đò Đưa Karaoke - Tạ Quang Thắng, Hồng Duyên

0976***130

Gió Đánh Đò Đưa Karaoke - Tạ Quang Thắng, Hồng Duyên