Gió vẫn hát (acoustic)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2325375

Gió vẫn hát (acoustic)

2325040

Gió vẫn hát (acoustic)

0913***817

Gió vẫn hát (acoustic)