GIÓ VẪN HÁT ( BEAT GUITAR ACTOUSIC TONE NỮ ) - LONG PHẠM Cover By Atoo

Địa điểm: Mê Linh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Diệp Ngọc

GIÓ VẪN HÁT ( BEAT GUITAR ACTOUSIC TONE NỮ ) - LONG PHẠM Cover By Atoo

Phan Bảo Ngọc

GIÓ VẪN HÁT ( BEAT GUITAR ACTOUSIC TONE NỮ ) - LONG PHẠM Cover By Atoo

0923***669

GIÓ VẪN HÁT ( BEAT GUITAR ACTOUSIC TONE NỮ ) - LONG PHẠM Cover By Atoo