Gió vẫn hát (cover)

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 05/11/2019

Mã số bình chọn: 5 (219 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Hiền

Gió vẫn hát (cover)

1930926

Gió vẫn hát (cover)

1930987

Gió vẫn hát (cover)