Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giọt nắng bên thềm

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ht

Giọt nắng bên thềm

1735148

Giọt nắng bên thềm

1735837

Giọt nắng bên thềm