Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Girls' Generation - The Boys (English Version) Karaoke (Official Instrumental with Backup Vocal)

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lương Như Yến

Girls' Generation - The Boys (English Version) Karaoke (Official Instrumental with Backup Vocal)

2832170

Girls' Generation - The Boys (English Version) Karaoke (Official Instrumental with Backup Vocal)

2788786

Girls' Generation - The Boys (English Version) Karaoke (Official Instrumental with Backup Vocal)