Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2831077

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

2830771

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

0967***256

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn