Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0373***900

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Ha Le

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

0349865229

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn