Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2557318

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

2556739

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

2556510

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn