Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0797***397

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Thuỳ Trang

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

2561663

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn