Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0797***397

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

Thuỳ Trang

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn

2561663

Giữa chúng ta có khác biệt to lớn