Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Giúp anh trả lời những câu hỏi

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tuấn Anh Alex

Giúp anh trả lời những câu hỏi

Ln Minh Thư

Giúp anh trả lời những câu hỏi

0359***219

Giúp anh trả lời những câu hỏi