Gọi tên em (Aucoustic Version)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thái Anh

Gọi tên em (Aucoustic Version)

0905***321

Gọi tên em (Aucoustic Version)

0383***409

Gọi tên em (Aucoustic Version)