Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0909***102

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi

LE THI BACH LY

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi

0354***686

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi