Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Gotye and Kimbra - Somebody That I Used To Know (Karaoke Version)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0913***111

Gotye and Kimbra - Somebody That I Used To Know (Karaoke Version)

3158309

Gotye and Kimbra - Somebody That I Used To Know (Karaoke Version)

0866***221

Gotye and Kimbra - Somebody That I Used To Know (Karaoke Version)