Gửi anh và cô ấy

Địa điểm: Vincom Sơn La, Trường Chinh, P. Quyết Thắng, Sơn La, Sơn La

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.