Gửi anh và cô ấy

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 03/11/2019

Mã số bình chọn: 11 (11 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Sơn La, Trường Chinh, P. Quyết Thắng, Sơn La, Sơn La

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.