Gửi ngàn lời yêu

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Thanh Mai

Gửi ngàn lời yêu

Lê Ngọc Tiến

Gửi ngàn lời yêu

0983***947

Gửi ngàn lời yêu