Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hà nội trà đá vỉa hè

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Bùi Minh Trí

Hà nội trà đá vỉa hè

0702***468

Hà nội trà đá vỉa hè

0702***468

Hà nội trà đá vỉa hè