Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hành trình trên đất phù sa

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0937***213

Hành trình trên đất phù sa

Vân trang

Hành trình trên đất phù sa

Le thi thanh trung

Hành trình trên đất phù sa