Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hãy trao cho anh

Địa điểm: Vincom Đồng Tháp, số 02 Đường 30/04, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2940121

Hãy trao cho anh

0372***558

Hãy trao cho anh

2940002

Hãy trao cho anh