Hết duyên là ý trời

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 02/11/2019

Mã số bình chọn: 18 (5 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Plaza Lê Thánh Tông Hải Phòng, Số 1 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0167***1608

Hết duyên là ý trời

0167***7367

Hết duyên là ý trời

0942***034

Hết duyên là ý trời

Các bản thu gần đây