Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hình bóng của mây

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0343***345

Hình bóng của mây

0365***564

Hình bóng của mây

0985***126

Hình bóng của mây