Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hoa nở không màu

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4162620

Hoa nở không màu

0909***582

Hoa nở không màu

3162274

Hoa nở không màu