Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hoa nở không màu (tone nữ)

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0899***728

Hoa nở không màu (tone nữ)

3167759

Hoa nở không màu (tone nữ)

3164973

Hoa nở không màu (tone nữ)