Hoa nở không màu (tone nữ)

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0902***552

Hoa nở không màu (tone nữ)

0909***592

Hoa nở không màu (tone nữ)

0919***000

Hoa nở không màu (tone nữ)