Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM Karaoke | Bố Gấu (Hoàng Hải) | Beat Chuẩn

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3068803

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM Karaoke | Bố Gấu (Hoàng Hải) | Beat Chuẩn

Trần Nam

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM Karaoke | Bố Gấu (Hoàng Hải) | Beat Chuẩn

3055663

HOÀNG HÔN THÁNG TÁM Karaoke | Bố Gấu (Hoàng Hải) | Beat Chuẩn