Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hong kong 1 - Chuyện tình lướt qua (cover)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dương Minh Hằng

Hong kong 1 - Chuyện tình lướt qua (cover)

1768698

Hong kong 1 - Chuyện tình lướt qua (cover)

Quách Bảo Ngân

Hong kong 1 - Chuyện tình lướt qua (cover)