Hồng nhan bạc phận (piano version)

Địa điểm: tiniWorld - Mipec Tây Sơn, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0967***617

Hồng nhan bạc phận (piano version)

2248682

Hồng nhan bạc phận (piano version)

2248158

Hồng nhan bạc phận (piano version)