Hồng nhan bạc phận (piano version)

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 30/01/2020

Mã số bình chọn: 4 (22 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: tiniWorld - Mipec Tây Sơn, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2188713

Hồng nhan bạc phận (piano version)

2187844

Hồng nhan bạc phận (piano version)

2187323

Hồng nhan bạc phận (piano version)