HongKong 1 (Không còn gì) Karaoke tone nữ (beat chuẩn)

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0366***924

HongKong 1 (Không còn gì) Karaoke tone nữ (beat chuẩn)

0365***951

HongKong 1 (Không còn gì) Karaoke tone nữ (beat chuẩn)

0938***094

HongKong 1 (Không còn gì) Karaoke tone nữ (beat chuẩn)