Huế Và Em KaRaOKe - Quỳnh Nhi

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 24/09/2019

Mã số bình chọn: 11 (37 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: tiniWorld - Aeon Long Biên (HN), Số 27 Đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0985***359

Huế Và Em KaRaOKe - Quỳnh Nhi

0985***359

Huế Và Em KaRaOKe - Quỳnh Nhi