Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hương đêm bay xa

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hương đêm bay xa

Ngân Hạ

Hương đêm bay xa

0965***866

Hương đêm bay xa