IZ*ONE (아이즈원) - Secret Story of the Swan (환상동화) [HAN|ROM|ENG Color Coded Lyrics]

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đặng Minh Trí

IZ*ONE (아이즈원) - Secret Story of the Swan (환상동화) [HAN|ROM|ENG Color Coded Lyrics]

2296676

IZ*ONE (아이즈원) - Secret Story of the Swan (환상동화) [HAN|ROM|ENG Color Coded Lyrics]

2278388

IZ*ONE (아이즈원) - Secret Story of the Swan (환상동화) [HAN|ROM|ENG Color Coded Lyrics]