Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Jennie - SOLO [KARAOKE ROM]

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Anh Trinh

Jennie - SOLO [KARAOKE ROM]

0338***519

Jennie - SOLO [KARAOKE ROM]

0944***837

Jennie - SOLO [KARAOKE ROM]