Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARA] Lửng Lơ - Masew, B Ray, RedT, Ý Tiên - Mr Karaoke Man

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0705***411

[KARA] Lửng Lơ - Masew, B Ray, RedT, Ý Tiên - Mr Karaoke Man

0868***678

[KARA] Lửng Lơ - Masew, B Ray, RedT, Ý Tiên - Mr Karaoke Man

0354***087

[KARA] Lửng Lơ - Masew, B Ray, RedT, Ý Tiên - Mr Karaoke Man