Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Beat Rap 3107 - Dươngg x Nâu -

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dương Nhật Thiên

Beat Rap 3107 - Dươngg x Nâu -

2474345

Beat Rap 3107 - Dươngg x Nâu -

Nguyễn Chí Thành

Beat Rap 3107 - Dươngg x Nâu -