Karaoke - 3107 - Tone Nữ (Beat Acoustic) W/n . Duongg . Nâu

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0374***646

Karaoke - 3107 - Tone Nữ (Beat Acoustic) W/n . Duongg . Nâu

2528801

Karaoke - 3107 - Tone Nữ (Beat Acoustic) W/n . Duongg . Nâu

0812***656

Karaoke - 3107 - Tone Nữ (Beat Acoustic) W/n . Duongg . Nâu