Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

Địa điểm: BigC Go Nha trang, Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0936***068

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

3165376

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

0382***416

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn