Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3162028

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

3161978

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

0965***004

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy | Beat Chuẩn

Các bản thu gần đây