Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2526336

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp

2518674

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp

2503968

Karaoke | Ai Chung Tình Được Mãi - Đinh Tùng Huy x Thương Võ Cover | Beat Nữ Thấp